WAIS-IV-NL

De WAIS-IV-NL meet de cognitieve capaciteiten van adolescenten en volwassenen. De test kan zowel gebruikt worden voor de schatting van het algemeen functioneren als om inzicht te geven in de sterke en zwakke kanten van het intelligentieprofiel. Daarnaast wordt er een observatieverslag geschreven. Dit geeft inzicht in de spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van het individu.

Doel
De WAIS-IV-NL brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen en volwassenen in kaart. 

Inhoud
Deze intelligentietest bestaat uit vijftien subtests die onderverdeeld zijn in vier indexschalen: Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. De Verbaal Begrip index bevat drie kernsubtests (Overeenkomsten, Woordenschat en Informatie) en een aanvullende subtest (Begrijpen). De Perceptuele Redeneren Index bevat drie kernsubtests (Blokpatronen, Matrix Redeneren en Figuur Samenstellen) en twee aanvullende subtests (Gewichten en Onvolledige Tekeningen). De Werkgeheugen Index bevat twee kernsubtests (Cijferreeksen en Rekenen) en een aanvullende subtest (Cijfers en Letters Nazeggen). De Verwerkingssnelheid Index bevat twee kernsubtests (Symbool Zoeken en Symbool Substitutie Coderen) en een aanvullende subtest (Figuur Zoeken). De vier indexen worden gebruikt om een Totaal IQ te berekenen. 

Doelgroep
De WAIS-IV-NL is een door de COTAN goedgekeurd capaciteitenonderzoek voor kinderen en volwassenen van 16 t/m 84 jaar. 

Wijze van toetsing
De WAIS-IV-NL mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. De testafname is schriftelijk, vindt plaats in een individuele situatie en duurt 2,5 uur.

Rapportage
De WAIS-IV-NL wordt gerapporteerd in een uitgebreid onderzoeksverslag. De scores op de verschillende subtests, schalen en factoren worden weergegeven en uitgelegd. Opvallende zaken tijdens het onderzoek als spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van de leerling worden vermeld in de observatie. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
Pearson Clinical