WAIS IV-NL

De Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV-NL) wordt afgenomen om de cognitieve capaciteiten van een adolescent of volwassene van 16 tot en met 84 jaar te onderzoeken.

Deze test kan worden ingezet als een adolescent of volwassene moeite heeft nieuwe zaken te leren, werk afgerond te krijgen, zich aan te passen aan bijvoorbeeld een werkomgeving of als u wilt weten wat u van een jongere of volwassene kunt verwachten.De individuele setting is uitermate geschikt om iemand te stimuleren alles te laten zien wat hij/zij in huis heeft en biedt mogelijkheden tot gerichte observaties.

De resultaten geven in een verslag de cognitieve capaciteiten van een persoon weer, waarbij ook aandacht is voor sterke en zwakke kanten. Tevens wordt een beschrijving van de jongere of volwassene op het gebied van onder andere contactname en verschillende aspecten van de werkhouding gegeven. Op basis van de resultaten en observatie die voortkomen uit het onderzoek kunnen adviezen gegeven worden om een persoon optimaal te laten presteren, bijvoorbeeld met betrekking tot leren of in de werkomgeving.

Doel
De WAIS IV brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen en volwassenen in kaart. 

Inhoud
Deze intelligentietest bestaat uit vijftien subtests die onderverdeeld zijn in vier indexschalen: Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. De Verbaal Begrip index bevat drie kernsubtests (Overeenkomsten, Woordenschat en Informatie) en een aanvullende subtest (Begrijpen). De Perceptuele Redeneren Index bevat drie kernsubtests (Blokpatronen, Matrix Redeneren en Figuur Samenstellen) en twee aanvullende subtests (Gewichten en Onvolledige Tekeningen). De Werkgeheugen Index bevat twee kernsubtests (Cijferreeksen en Rekenen) en een aanvullende subtest (Cijfers en Letters Nazeggen). De Verwerkingssnelheid Index bevat twee kernsubtests (Symbool Zoeken en Symbool Substitutie Coderen) en een aanvullende subtest (Figuur Zoeken). De vier indexen worden gebruikt om een Totaal IQ te berekenen. 

Doelgroep
De WAIS IV is een door de COTAN positief beoordeeld capaciteitenonderzoek voor kinderen en volwassenen van 16 t/m 84 jaar. 

Wijze van toetsing
De WAIS IV mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. De testafname is schriftelijk, vindt plaats in een individuele situatie en duurt 2,5 uur.

Rapportage
De WAIS IV wordt gerapporteerd in een uitgebreid onderzoeksverslag. De scores op de verschillende subtests, schalen en factoren worden weergegeven en uitgelegd. Opvallende zaken tijdens het onderzoek als spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van de leerling worden vermeld in de observatie. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu


Uitgever
Pearson Clinical