NIO

De NIO is een capaciteitentest die schriftelijk kan worden afgenomen als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van vervolgonderwijs. 

Doel
De NIO brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen in kaart. Daarbinnen wordt er onderscheid gemaakt tussen een symbolische score (rekenkundige- en visueel-ruimtelijke vaardigheden)  en een verbale score (talige vaardigheden). 

Inhoud
De NIO bestaat uit 6 onderdelen waarvan drie een beroep doen op de kennis van taal (Synoniemen, Analogieën en Categorieën), twee op rekenen (Getallen en Rekenen) en één op ruimtelijk inzicht (Uitslagen).

Doelgroep
De NIO is een door de COTAN positief beoordeelde capaciteitentest voor leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen uit groep 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Er zijn normen gemaakt voor de maanden april, mei, juni voor groep 7.
De NIO mag het hele jaar ingezet worden.

Wijze van toetsing
De NIO mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. Voor dyslectische en slechtziende leerlingen is er vergroot testmateriaal.

De NIO is zowel schriftelijk als digitaal beschikbaar*, afname kan in idividueel of groepsverband en neemt ongeveer 2 uur in beslag. 
*De digitale versie van de NIO is op dit moment nog niet positief beoordeelde door de COTAN.

Rapportage
Op het profielblad worden de verbale, de non-verbale en de totaal score van de intelligentie weergegeven. Ook wordt een plaatsingsadvies voor het voorgezet onderwijs gegeven.

Klik hier voor een voorbeeld rapportage

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@a-vision.nu

Uitgever
Boom Testuitgevers