Prijslijst Individuele Onderzoeken

Schooljaar 2020/2021

Test Prijs
Capaciteiten - Intelligentie onderzoeken  
WISC-V € 525,00
IDS-2 € 475,00
WNV-NL € 265,00
ADIT / NIO individueel afgenomen door A-VISION € 175,00
   
Extra onderdelen IDS-2  
Schoolse vaardigheden € 260,00
Werkhouding € 72,50
Sociaal-emotionele competenties € 95,50
Psychomotoriek € 101,75
Executieve functies € 182,75
   
Dyslexie en dyscalculie onderzoek  
Dyscalculie incl. verklaring indien van toepassing* € 975,00
Dyslexie incl. verklaring indien van toepassing* € 975,00
   
Studiekeuze- en loopbaanonderzoek  
Standaardpakket Studiekeuze- en loopbaanonderzoek aanvraag via ouders** € 525,00
Standaardpakket Studiekeuze- en loopbaanonderzoek aanvraag en afname via school** € 385,00


Werkzaamheden die vallen onder psychologisch onderzoek zijn vrijgesteld van BTW.

 

* Genoemde prijzen zijn richtprijzen. Dit varieert afhankelijk van aangeleverde informatie en testen die worden ingezet. Offerte kan op aanvraag gemaakt worden.

** Er is een standaardpakket samengesteld voor een studiekeuze- en loopbaanonderzoek. Hierbij vindt een intakegesprek plaats waarin de mogelijkheden, algemene interesses en beroeps-specifieke interesses, persoonlijkheid en voorkeuren verkend worden. Daarna zullen er testen afgenomen worden die meer inzicht bieden in persoonlijkheid op basis van de Big Five, voorkeursgedrag, sterke- en ontwikkelpunten en beroepsinteresse van de leerling. Tevens zal er sprake zijn van verslaglegging en advies. Bij het tarief van ouders zit de testbegeleiding inbegrepen die door A-VISION verzorgd wordt en is ook een nabespreking op kantoor of digitaal/telefonisch inbegrepen. Bij het tarief voor scholen zit geen testbegeleiding inbegrepen, scholen kunnen dat in principe zelf faciliteren. De nabespreking is ook niet inbegrepen. Uiteraard kan het standaardpakket altijd uitgebreid worden met o.a. onderzoek naar intelligentie. 

Mocht u het als school wel prettig vinden om testbegeleiding vanuit A-VISION te krijgen of een eindgesprek te voeren met één van onze onderwijsadviseurs, behoort dat zeker tot de mogelijkheden. U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

SprInT(pre)Campus

Toelating tot de SprInT(pre)Campus is mogelijk op basis van een indicatie vanuit de gemeente (CJG, WMO of UWV) of bekostiging vanuit onderwijs, zorg- of uitvoeringsorganisaties. Indien indicering niet mogelijk is, bedragen de kosten 60 Euro per dagdeel exclusief BTW. De kosten voor individuele begeleiding bedragen 65 Euro per uur exclusief BTW. De dagdelen bestaan uit een combinatie van groepsbegeleiding en individuele begeleiding.