Prijslijst Individuele Onderzoeken

Schooljaar 2019/2020

Capaciteiten - Intelligentie onderzoeken Prijs
WISC-V € 475,00
IDS-2 € 425,00
WNV-NL € 240,00
ADIT / IVO / NIO individueel afgenomen door A-VISION € 150,00
 
Didactisch onderzoek
Leervorderingen IDS-2 schoolse vaardigheden* € 250,00
 
Onderzoek naar leerproblemen
Dyscalculie incl. verklaring indien van toepassing € 820,00
Dyslexie incl. verklaring indien van toepassing € 820,00
 
Persoonlijkheidsonderzoek
Vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling* € 155,00
Studiekeuze onderzoek* € 250,00
   

*Prijzen zijn excl. 21% BTW


Werkzaamheden die vallen onder psychologisch onderzoek zijn vrijgesteld van BTW

SprInT(pre)Campus
Toelating tot de SprInT(pre)Campus is mogelijk op basis van een indicatie vanuit de gemeente (CJG, WMO of UWV) of bekostiging vanuit onderwijs, zorg- of uitvoeringsorganisaties. Indien indicering niet mogelijk is, bedragen de kosten 60 Euro per dagdeel exclusief BTW. de kosten voor individuele begeleiding bedragen 65 Euro per uur exclusief BTW. De dagdelen bestaan uit een combinatie van groepsbegeleiding en individuele begeleiding.