TPVO

Avision TPVO
Avision splash

De Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) kan worden gebruikt als u het didactisch functioneren van een leerling uit groep 4 t/m 8 of klas 1 methodeonafhankelijk in kaart wilt brengen. Deze test is eenvoudig op digitale wijze zowel individueel als groepsgewijs af te nemen.

De resultaten geven per domein aan wat het didactische leeftijdsequivalent is en hoe groot de leerachterstand van een leerling is. Met deze resultaten wordt inzichtelijk waar een leerling achterstanden heeft, zodat hier extra ondersteuning op ingezet kan worden.

Inhoud

De TPVO brengt het didactisch functioneren van leerlingen in kaart en onderscheidt de vier domeinen Begrijpend Lezen, Spelling, Inzichtelijk Rekenen en Technisch lezen.

Doelgroep

De TPVO kan worden gebruikt voor leerlingen uit groep 4 t/m 8 van het (speciaal)basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs. De normering van de TPVO is inmiddels verlopen. Dit betekent echter wel dat de TPVO op dit moment niet gebruikt mag worden voor een LWOO/PRO aanvraag. U kunt de TPVO nog wel inzetten om zelf een indicatie te krijgen voor de niveaubepaling van een leerling.

Wijze van toetsing

De TPVO kan zowel individueel als in groepsverband worden afgenomen en neemt 1,5 uur in beslag. Alle onderdelen worden digitaal afgenomen met uitzondering van het onderdeel technisch lezen welke mondeling en individueel wordt afgenomen.

Rapportage

Per domein wordt op de rapportage de ruwe score en een C-score weergegeven. Daarnaast wordt er met behulp van de didactische leeftijd van de leerling een didactische leeftijdsequivalent (DLE) weergegeven en worden de leerachterstanden op de rapportage inzichtelijk gemaakt.

Uitgever

A-VISION Advisering en Begeleiding B.V.

Avision Profielblad TPVO